Viking Line samlar in pengar för en renare skärgård i Östersjön

Viking Line har genom försäljning av nya plastkassar i taxfreebutikerna samlat in 50 000 euro till välgörande ändamål. Pengarna som samlats in sedan våren 2014 doneras till två miljöorganisationer som jobbar för en renare havsmiljö, nämligen stiftelsen Håll Sverige Rent samt Håll Skärgården Ren rf i Finland.

Sedan maj i fjol har de resenärer som handlat i Viking Lines taxfreebutiker kunnat delta i arbetet för ett renare Östersjön. Plastkassarna som säljs ombord fick nytt utseende med ett miljöbudskap på ena sidan av kassen. Kassarnas pris höjdes med några ören och mellanskillnaden har donerats till två organisationer som arbetar för en bättre miljö i Östersjön: Håll Skärgården Ren rf i Finland samt Stiftelsen Håll Sverige Rent i Sverige. Vardera erhöll 25 000 euro.

Håll Sverige Rent har i över femtio år arbetat med att sprida kunskap om nedskräpning och miljöfrågor såväl på land som till havs. Verksamhetsansvarig för havsrelaterade frågor Jessica Ångström mottog Viking Lines donation den 28 januari. Hon ser Viking Lines initiativ som ett viktigt stöd i arbetet för ett skräpfritt hav.

– Vi är mycket hedrade över att Viking Line uppmärksammat vårt långsiktiga förebyggande miljöarbete. Genom donationen får vi möjlighet att fortsätta utveckla kampanjer och verktyg till glädje även för Viking Lines många miljoner resenärer, säger Leena Similä, Ansvarig Företagssamarbeten. Vi hoppas ännu fler engagerar sig i Håll Sverige Rent-‐kampanjen (756 000 deltagare förra året) och kämpar med oss för rena kuster och stränder.

Håll Skärgården Ren rf har redan i över fyra decennier jobbat för att Finlands havsområden, insjöar, stränder och skärgårdsområden ska hållas skräpfria. Generalsekreterare Aija Kaski mottog Viking Lines donation den 27 januari i Helsingfors. Hon berättar att samarbetspartnernas stöd är en viktig förutsättning för föreningens verksamhet.

– Vi arbetar konkret med flera skyddsprojekt; bland annat har vi fyra servicebåtar som trafikerar under isfria tider och samlar in avfall i skärgården. Vi är även engagerade i forsknings-­ och informationsverksamhet. Till exempel lanserade vi i fjol kampanjen ”Snygg Beach” med målsättning att inspirera folk att plocka skräp från stränderna. Vi hoppas att vi i och med vårt samarbete med Viking Line kan uppmärksamma allt fler människor och nå ut med vårt budskap om hur viktigt det är att skärgårdsområdena hålls rena, säger Aija Kaski.

Östersjöns välstånd är viktigt och bidrar till ökad turism i området
Östersjöns välstånd är angeläget för Viking Line som trafikerar i området. Bolaget värnar om miljön och bedriver passagerarsjöfart på ett miljöanpassat sätt. Tack vare ett långsiktigt och aktivt engagemang har rederiet utvecklat ett miljöarbete som sträcker sig längre än vad regelverken kräver. Flera konkreta åtgärder har vidtagits som minskar miljöbelastning. Bland annat rengörs fartygsbottnarna manuellt, el­‐ och bränsleförbrukningen optimeras och mycket fokus läggs på att avfallshanteringen är effektiv

– Vi är mycket glada över detta samarbete på bägge sidor av Bottniska viken. Vi trafikerar i en känslig miljö och är glada över att vi kan vara med och hjälpa i arbetet att skydda den. Plastpåseprojektet kommer att fortsätta under hela år 2015, säger Johanna Boijer­‐Svahnström, informationschef i bolaget.

www.vikingline.se

DELA DETTA INLÄGG