worldmap

Äventyrsturism stärker länders ekonomi

worldmap En studie utförd vid George Washington Universitys institution för turismstudier visar att fågelskådning, forsränning och andra naturnära turistaktiviteter kan vara avgörande faktor för ett lands ekonomi.

Äventyrsturism har gått från att vara en liten nischad marknad till att vara en miljardindustri och har tack vare detta gett betydande möjligheter till ekonomisk tillväxt.

Enligt studien som inkluderar länder i Nord- och Sydamerika och Europa så beräknas konsumenter ha spenderat över 89 miljarder dollar på äventyrsresor under 2009. Detta är exklusive flygresor och utrustningsinköp. Utrustningsinköpen ska ha uppgått till 53 miljarder dollar.

Den typiske äventyrsresenären har gott om pengar, är högutbildad, miljö- och kulturellt medveten och väljer naturnära resor på grund av dess fokus på ansvarsfull och hållbar utveckling.

DELA DETTA INLÄGG