forest

Framtidens friluftsliv

forest Under torsdagen antog regeringen propositionen Framtidens friluftsliv. Det är den första friluftslivpropositionen i Sverige.

Propositionen innebär att Svenskt Friluftsliv kommer att fördela de statliga medlen till friluftsorganisationer. Det kommer att starta 2011.

– Detta sätter kursen för friluftspolitiken framöver, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Målet för friluftspolitiken är ”att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet.” I folktermer innebär detta mål att man ska värna om allemansrätten, naturen ska vara tillgänglig för alla. Propositionens mål är också att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Men även att kommunerna ska ta ett starkt ansvar för den tätortsnära naturen.

Citatet är hämtat från Miljödepartementet
Propositionen är 2009/10:238

DELA DETTA INLÄGG